NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC.
615 00 Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště 625 00 Brno, Kamenice 5

Ambulance
tělovýchovného
lékařství Brno

Fakulta sportovních studií
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity
budova A34, vchod z ul. Netroufalky,
místnost v přízemí za vrátnicí, č.129

TVL www.muni.cz www.fsps.muni.cz

Představujeme ambulanci TVL Brno

Ambulance tělovýchovného lékařství je detašované pracoviště nestátního zdravotnického zařízení doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. V prostorách Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.
KONTAKTY

Zdravotní výkony, které jsou nasmlouvány se zdravotními pojišťovnami, hradí tyto pojišťovny. Jde pouze o výkony ze zdravotních důvodů (při zdravotních potížích). Jejich přehled je uveden ve složce.
  → CENÍK

Všechny ostatní výkony, které nejsou nasmlouvány nebo nejsou ze zdravotních důvodů (např. preventivní prohlídky) si hradí klienti nebo pacienti sami v hotovosti na místě.
CENÍK

Lékařské služby

 • Preventivní lékařské prohlídky sportovců a uchazečů o studium nebo studentů TV a sportu
  VÍCE INFORMACÍ
 • Tělovýchovně-lékařské vyšetření osob, jejichž zdravotní potíže souvisejí s pohybovou aktivitou
  VÍCE INFORMACÍ
 • Elektrokardiografie (EKG) v klidu a jednoduchý zátěžový EKG test
  VÍCE INFORMACÍ
 • Spirometrie
  VÍCE INFORMACÍ

Fyziologické zátěžové testy

 • Speciální zátěžový test ke zjištění tělesné zdatnosti (trénovanosti) a anaerobního prahu (spiroergometrie na běhátku nebo na bicyklovém ergometru)
  VÍCE INFORMACÍ