NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DOC. MUDR. LUBOŠ HRAZDIRA, CSC.
615 00 Brno, Jílkova 167, detašované pracoviště 625 00 Brno, Kamenice 5

Ambulance
tělovýchovného
lékařství Brno

Fakulta sportovních studií
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity
budova A34, vchod z ul. Netroufalky,
místnost v přízemí za vrátnicí, č.129

TVL www.muni.cz www.fsps.muni.cz

Dokumenty ke stažení

„Podle §34 zákona č. 372/2011 Sb. je vyšetření nezletilého dítěte podmíněno souhlasem jeho zákonného zástupce (zpravidla rodiče).
Zde je znění tohoto souhlasu, které si můžete vytisknout, podepsat a přinést sebou k vyšetření na ambulanci: SOUHLAS S VYŠETŘENÍM NEZLEZTILÉHO“.

„Podle §33 zákona č. 372/2011 Sb. je pro případné předání výsledků vyšetření sportovce trenérovi a dalším členům realizačního týmu potřebný souhlas sportovce nebo v případě nezletilého sportovce souhlas jeho zákonného zástupce (zpravidla rodiče).
Zde je znění tohoto souhlasu, které si můžete vytisknout, podepsat a přinést sebou k vyšetření na ambulanci: SOUHLAS S PŘEDÁNÍM VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ“.