Jump to navigation

Publikace

Seznam publikací

 • Hrazdira, Luboš.

  Zpráva z mezinárodního sympozia v Montpellier.

  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha : Avicenum zdravotnické nakladatelství, 57, 5, od s. 449-451, 78 s. ISSN 0001-5415. 1990.

 • Hrazdira, I. - Hrazdira, L. - Malý, Z.

  Úvod do ultrazvukové diagnostiky.

  Brno : Spolek mediků LF Brno, 1991. 99 s.

 • Hrazdira, Luboš - Sín, A.

  Diagnostics and Treatment of Anterolateral Rotational Instability of the Ankle in Sportsmen.

  Sportorvosi Szmle/Hungarian Review of Sports Medicine, Budapest : Mayar Sportorvos Társaság, 33, 2, od s. 103-107, 62 s. ISSN 0209-682x. 1992.

  Anotace: The ligamentous apparatus of the ankle is one of the most frequently injured structures of the human body. The authors emphasize the importance of careful clinical examination and present their own methodology.

 • Hrazdira, Luboš - Veselý, Tomáš.

  Praktická ultrasonografie v traumatoligii a ortopedii dospělých.

  1. vyd. Brno : Bolit, 1992. 108 s.

 • Hrazdira, Ivo - Hrazdira, Luboš - Malý, Zdeněk - Nevrtal, Milan - Toman, Jiří - Veselý, Tomáš.

  Úvod do ultrazvukové diagnostiky.

  Brno : Masarykova universita, 1993. 101 s. ISBN 80-210-0455-x.

 • Hrazdira, Luboš.

  Ultrasonografie pohybového aparátu se zvláštním zaměřením na posouzení nestability hlezna.

  1. vyd. Brno : Klinika funkční diagnostiky - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 1995. 108 s. : o. Bibliogr.

 • Hrazdira, Luboš.

  Ultrasonografie pohybového aparátu.

  Rehabilitácia, Bratislava : Liečreh Gúth, 30/1997, 4, od s. 212-216, 63 s. ISSN 0375-0922. 1997.

 • Janíček, Pavel - Hrazdira, Luboš.

  Use of Ultrasound for the Musculoskeletal Tumours.

  Scripta medica, 70, 7s. 353-358. ISSN 1211-3395. 1997.

 • Placheta, Zdeněk - Hrazdira, Luboš.

  Onemocnění a poruchy pohybového systému.

  In Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publising s.r.p., 1999. od s. 254-256, 2 s. Kapitola 7.7. ISBN 80-7169-271-9.

 • Hrazdira, Luboš.

  Náplň komplexní lékařské péče o sportovní reprezentaci, včetně talentované mládeľe.

  In Kniha MEDsport sympozia 2000. 1. vyd. Hradec Králové : Agentura MedVěd, 2000. od s. 87-88, 207 s. ISBN 80-238-4667-1.

 • Hrazdira, Luboš.

  3D ultrazvuk v ortopedii.

  Medicina Sportiva Bohemica Slovaca, Praha : Česká společnost tělových. lékařství, 9, 3, od s. 115-115, 89 s. ISSN 1210-5481. 2000.

 • Hrazdira, Luboš.

  Tělovýchovné lékařství jiným oborům, jiné obory tělovýchovnému lékařství.

  Medicina Sportiva Bohemica Slovaca, Praha : Česká společnost tělových. lékařství, 10, 1, od s. 40-41, 48 s. ISSN 1210-5481. 2001.

 • Hrazdira, Luboš - Skotáková, Jarmila - Florian, Zdeněk.

  Bandáľ ramene s distálním tahem při léčbě bolestivého ramena sportovce (abstrakt).

  Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha : Česká spol. tělovýchovného lékařství, 11, 3, od s. 205-206, 78 s. ISSN 1210-5481. 2002. Celostátní sjezd Medicína a sport, 20.-22.9.2002 Brno.

 • Hrazdira, Luboš.

  Intraartikulární léčba bolestivých stavů kolenních kloubů homeopatiky.

  Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha : Česká spol. tělovýchovného lékařství, 11, 3, od s. 206-207, 78 s. ISSN 1210-5481. 2002. Celostátní sjezd Medicína a sport, 20.-22.9.2002 Brno.

 • Pavelka, K. - Trč, T. - Karpaš, K. - Moster, René - Audy, P. - Hrazdira, Luboš - Mačák, M. - Šustek, P.

  Intraartikulární léčba osteoartrózy kolenních kloubů Hyalganem: zkušenosti z klinické praxe v České republice.

  Acta cir. orthop. Traumat. čech., Praha : Galén, 69, 5, od s. 302-307, 6 s. ISSN 0001-5415. 2002.

 • Hrazdira, Luboš.

  Klinické aspekty používání náplasťové fixace.

  Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha : Česká spol. tělovýchovného lékařství, 11, 2, od s. 78-82, 5 s. ISSN 1210-5481. 2002.

 • Hrazdira, Luboš - Mikulec, Jan.

  Prostorová rekonstrukce při echografickém vyšetřování pohybového aparátu.

  Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha : Česká spol. tělovýchovného lékařství, 11, 3, od s. 205-205, 78 s. ISSN 1210-5481. 2002. Celostátní sjezd Medicína a sport, 20.-22.9.2002 Brno (abstrakt).

 • Hrazdira, Luboš.

  Vyšetření ramene ultrazvukem.

  In Syndrom bolestivého ramene. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. od s. 47-62, 15 s. Kapitola 5. ISBN 80-7262-170-x.

 • Hrazdira, Luboš - Novotný, Jan - Georgopoulos, N. - Markou, K. - Theodoropoulou, A. - Leglise, M. - Vagenakis, A.G. - Mylonas, P.

  Vztah mezi chronologickým a biologickým věkem, stanoveným podle kostního věku a podle antropometrických parametrů u vrcholových dospívajících sportovních gymnastek a gymnastů. (Abstrakt).

  Med. Sport. Boh. Slov., Praha, 11, 3s. 207-207. ISSN 1210-5481. 2002. Celostátní sjezd Medicína a sport, 20.-22.9.2002 Brno.

 • Hrazdira, Luboš - Skotáková, Jarmila - Florian, Zdeněk - Čapkovič, P.

  Bandáľ ramene s distálním tahem při léčně bolestivého ramene sportovce.

  Ortopedická protetika, Frýdek-Místek : Federace ortop. protetiků tech. oborů, 5/11, 9, od s. 14-15, 39 s. ISSN 1212-6705. 2003.

 • Novotný, Jan - Sebera, Martin - Hrazdira, Luboš - Novotná, Martina.

  Kapitoly sportovní medicíny.

  1. vyd. Brno : Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. Forma: CD a http://www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny/. ISBN 80-7315-064-6.

  Anotace: Učebnice obsahuje 23 kapitol s problematikou obecné i speciální sportovní medicíny - prevence zdravotních problémů sportovců, sportovní antropometrie, funkční diagnostiky, regenerace sil, výživy a antidopingu.

  Anotace anglicky: The textbook contains 23 chapters with problematics of general and special sport medicine - prevention of health problems in sportsmen, sport anthropometry, functional diagnostics, strength regeneration, nutrition, and antidoping.

 • Hrazdira, Luboš - Skotáková, Jarmila - Florian, Zdeněk.

  Shoulder Bandage with Distal Traction in Sportsmen with Painful Shoulder Performing Overhead Activities.

  Vlaams Tijdeschrift voor Sport Geneeskunde and Sport Wetenschappen, Oostende : Goekint Graphics, 24, 95, od s. 96-96, 1 s. 2003. Abstrakt.

 • Hrazdira, Luboš - Mikulec, Jan.

  Spatial Reconstruction in 3D Echographic Examination of the Locomotive Apparatus in Sportsmen.

  Vlaams Tijdschrift voor Sport geneeskunde Sportwetenschappen, Oostende : Goekint Graphics, 24, 95, od s. 56-56, 1 s. 2003. Abstrakt.

 • Hrazdira, Luboš - Větvička, Jaroslav.

  Stanovisko Lékařské komise Českého olympijského výboru a Společnosti tělovýchovného lékařství k pouľívání systémové enzymoterapie ve sportovní praxi.

  Medicina sportiva bohemica et slovaca, Praha : Česká spol. tělovýchovného lékařství, 12, 4s. 171-217. ISSN 1210-5481. 2003.

 • Hrazdira, Luboš - Skotáková, Jarmila.

  Corelation of US with the Other Inaging Methods in Clinical Practice-Echographic Imaging of the Instability of the Ankle (long term results).

  In 7 th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound-Book of Abstracts. Ohrid : ISMUS-International Society for Musculoskeletal Ultrasound, 2004. od s. 87-90, 4 s. Full text.

 • Skotáková, Jarmila - Hrazdira, Luboš.

  Indikace CT a MR vyšetřování při poranění pohybového aparátu.

  Medicina Sportiva Bohemica Slovaca, Praha : Česká společnost tělových. lékařství, 13/2004, 4, od s. 187-194, 7 s. ISSN 1210-5481. 2004.

 • Hrazdira, Luboš.

  Možnosti 3D ultrazvukového vyšetřování a prostorových rekonstrukcí pohybového aparátu.

  1st ed. Brno : Paido edice pedagogické literatury, 2004. 87 s. Neuveden. ISBN 80-7315-070-0.

  Anotace: Autor demonstruje možnosti získání 3D ultrazvukové informace při vyšetřování pohybového aparátu, zdůrazňuje výhody i limity trojrozměrné rekonstrukce obrazu.Podle vzrůstající odrazivosti jednotlivých struktur představuje řadu trojrozměrných obrazů různých součástí pohybového systému v normě i patologii.

  Anotace anglicky: The autor shows the techical ways of ultrasound data acquisition from 3D-adapters to 3D-scanners and 3D-image processing giving many examples of orthopedic practice on the available instrumentation.

 • Hrazdira, Luboš - Skotáková, Jarmila.

  Muskuloskeletální ultrazvuk-vývoj, možnosti a význam v oborech zabývajících se pohybovým aparátem.

  Medicina Sportiva Bohemica Slovaca, Praha : Česká společnost tělových. lékařství, 13/2004, 4, od s. 179-186, 7 s. ISSN 1210-5481. 2004.

 • Hrazdira, Luboš - Mikulec, Jan - Skotáková, Jarmila.

  New Possibilities of Spatial Reconstruction in 3D Echographic Examination of the Locomotive Apparatus.

  In 7 th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound-Book of Abstracts. Ohrid : ISMUS-International Society for Musculoskeletal Ultrasound, 2004. od s. 74-77, 4 s. full text.

 • Radvanský, Jiří - Hrazdira, Luboš.

  Systémová enzymoterapie-principy vstřebávání a imunomodulačního působení.

  Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha : Česká spol. tělovýchovného lékařství, 13, 3, od s. 114-120, 7 s. ISSN 1210-5481. 2004.

 • Skotáková, Jarmila - Hrazdira, Luboš - Jochymek, Jiří.

  Ultrasonography of the Hip Joint in Children: Anterior Capsule Distance - what is normal?

  Scripta medica, Brno : Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 77/2004, 4, od s. 237-242, 5 s. ISSN 1211-3395. 2004.

 • Hrazdira, Luboš - Mikulec, Jan.

  3D echographic examination of the locomotive apparatus.

  1.vyd. Brno : Paido edice pedagogické literatury, 2004. Forma: CD. ISBN 80-7315-085-9.

 • Hrazdira, Luboš - Skotáková, Jarmila - Florian, Zdeněk.

  Shoulder Bandage With Distal Traction - Application in Athletes Overusing "Overhead" Activities.

  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica, Olomouc : Univerzita Palackého, 35, 1. ISSN 1212-1185. 2005.

 • Hrazdira, Luboš

  Ultrasonografické vyšetření.

  In Syndrom bolestivého kolena.

  1. vyd. Praha : Galén, 2006. od s. 51 - 74, 24 s. Kapitola 4. ISBN 80-7262-391-5.
 • Hrazdira, Luboš - Satrapa, Jaroslav

  Spatial reconstruction in 3D echographic examination of the locomotive apparatus

  Abstrakt přednášky - Ultrashall in Med 2007; 28:S1-S74 Georg Tyjeme Verlag KG Stuttgart-New York – ISSN 1431-4894, s.49

 • Hrazdira, Luboš

  Speciál techniques in Musculosceletal Ultrasond 3D+forced possitions.

  (Abstrakt + full presentation) A46A49 + CD ROM –in Med.Sport.Boh.Slov 2007; 16(3):A1

 • Hrazdira, L. - Beránková, L. - Handl, M. - Frej, R.

  Komplexní pohled na poranění hlezenního kloubu ve sportu Ortopedie 2/008

  6 S 267-275 Medakta ISSN 1802-1727

 • Novotný, M. - Hrazdira, L. - Máša, R.

  Skokanské koleno – Jumper´s knee Ortopedie 2/008

  6 S 282-285 Medakta ISSN 1802-1727.

 • Hrazdira, L.

  Periartikulární injekční forma kyseliny hyaluronové.

  Remedia XVIII/2008; 5 s 399-400.

 • Hrazdira, L. - Beránková, L. - Sebera, M.

  Použití Avocado / Soya bean Unsaponifiables (ASU) v léčbě chondropatie sportovců

  Med Sport.Boh.Slov 2009, 18(2),84-96

 • Hrazdira, L. - Beránková, L. - Jelínek, P.

  Doping ve sportu handicapovaných

  Med Sport.Boh.Slov 2009,18(4), 207-208

 • Hrazdira, L.

  Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k preventívním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám

  Med Sport.Boh.Slov 2009, 18(3),138-139

 • Hrazdira, Luboš - Binder, Jay - Beránková, Lenka.

  Les Accidents de la Cheville en Gymnastique.

  Lausanne : F.I.G., 2010. 10 s.

 • Beránková, Lenka – Hrazdira Lubos.

  Nechirurgická léčba patelofemorálních poruch ve sportu.

  Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 1, od s. 30-40, 10 s. ISSN 1210-5481. 2010.

 • Hrazdira, Luboš.

  Účinky intraartikulární aplikace kyseliny hyaluronové s nízkou a vysokou molekulovou hmotností.

  Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 2, od s. 111-114, 4 s. ISSN 1210-5481. 2010.

 • Hrazdira, Luboš – Beránková, Lenka.

  Strečink - cviky protahovací.

  1. vydání. Ústí nad Orlicí : Orling, 2010.

 • Hrazdira, Luboš – Beránková, Lenka.

  Účinnost topické formy ketoprofenu u rozdílných diagnóz onemocnění pohybového aparátu.

  Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 3, od s. 160-8, 9 s. ISSN 1210-5481. 2010.

 • Hrazdira, Luboš – Pilecki, Zbygniew – Pilecki, Grzegorz.

  Ultrazvukem řízená aplikace hyaluronové kyseliny do měkkých tkání pohybového aparátu u sportovce &nd ash; první zkušenosti.

  Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 4, od s.205-208, 4 s. ISSN 1210-5481. 2010.

 • Pilecki, Zbygniew – Hrazdira, Luboš –Pilecki, Grzegorz.

  Invasive Ultrasonography in Sport.

  Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 4, od s.S16 – S20, 5 s. ISSN 1210-5481. 2010.

 • Pilecki, Zbygniew – Hrazdira, Luboš –Pilecki, Grzegorz.

  Safety in Sports Sonosurgery.

  Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 4, od s.205-208, 4 s. ISSN 1210-5481. 2010.

 • Lepková, Hana - Hrazdira, Luboš.

  Výchova ke zdraví a podpora pohybové activity v podmínkách vysoké školy.

  Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 4, od s.235-239, 5 s. ISSN ;1210-5481. 2010.

 • Hrazdira, Luboš - Beránková, Lenka.

  Osteoartróza a chondropatie kolenního kloubu pro farmaceuty.

  1. vydání. Brno: Medicom International, 2010. 44 s. ISBN 978-80-87070-45-1.